Nhà ở và đất đai là hai loại tài sản có giá trị lớn nên hoạt động mua bán liên quan đến hai loại tài sản này luôn phức tạp hơn các loại hàng hoá khác. Vậy mua bán nhà đất là gì? Điều kiện để mua bán nhà đất là gì? mua bán nhà đất bao gồm thủ tục như thế nào?. Hãy cùng muabannhadat.Xyz tìm hiểu qua bài viết dưới dây.

Mua bán nhà đất là gì? Điều kiện & Thủ tục

1. Mua bán nhà đất là gì?

 • Giao dịch mua bán nhà đất là việc mà người bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người mua và người mua phải thanh toán tiền cho người bán.
 • Theo luật pháp, giao dịch này được gọi là chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất. Tên gọi "mua bán" và "chuyển nhượng" có sự khác biệt vì đất đai là một trong những tài sản có giá trị lớn và cũng có vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia và lợi ích của cộng đồng. Do đó, người dân không thể sở hữu đất đai mà chỉ có quyền sử dụng và sở hữu các tài sản trên đất. Vì vậy, hoạt động mua bán đất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan đến đất, được gọi tắt là quyền sử dụng đất.

2. Điều kiện mua bán nhà đất

2.1 Đối với đất

 • Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 với các điều kiện như sau:
 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Trường hợp nhận thừa kế thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện khác quy định tại Luật Đất đai 2013, áp dụng đối với từng loại đất chuyển nhượng cụ thể.
Nhà đất có giấy đủ giấy tờ pháp lý mới đủ điều kiện mua bán

Ảnh Nhà đất có giấy đủ giấy tờ pháp lý mới đủ điều kiện mua bán

2.2 Đối với nhà ở

 • Theo Điều 118 Luật Nhà ở 2014, điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch mua bán được quy định như sau:
 • Có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
 • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn (trừ trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai);
 • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai);
 • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

3. Thủ tục mua bán nhà đất

 • Căn cứ vào khoản 3, Điều 166 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1, Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 thì các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay mua bán nhà ở để có hiệu lực pháp luật thì bắt buộc phải tiến hành công chứng. Thủ tục để thực hiện một hợp đồng mua bán nhà đất sẽ được thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Các bên chuẩn bị giấy tờ để làm hồ sơ yêu cầu công chứng.
 • Bước 2: Các bên mang hồ sơ đến tổ chức hành nghề công chứng nơi có bất động sản để yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán nhà đất.
 • Bước 3: Ký công chứng
 • Bước 4: Tổ chức hành nghề công chứng phát hành hợp đồng cho các bên.
 • Bước 5: Làm thủ tục nộp thuế và sang tên sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Phía trên là những thông tin về mua bán nhà đất mà trang web muabannhadat.Xyz cung cấp. Mong rằng những nội dung đó sẽ giúp bạn hiểu hơn về mua bán nhà đất.